Vores allesammens Ruth Bickmann går på pension d. 01.05.20.

Ruth har været en dygtig og engageret medarbejder, som vi kommer til at savne.
Vi takker for indsatsen og ønsker hende et velfortjent otium.
 
I bedes i fremtiden kontakte Katja eller Trine angående spørgsmål til bogholderiet.