Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Riis Logistics behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Riis Logistic A/S

Plantagevej 8E

DK-6330 Padborg

 

Tlf.: +45 7467 1523

Fax: +45 7467 1520

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

At servicere dig, som kunde, bedst muligt indenfor for gældende love og aftaleforhold

 

Kategorier af personoplysninger

Vi kan indsamle, opbevare og behandle følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:Stamoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mail, matrikel nr., cpr-nummer m.v.)

 

Bankoplysninger

Diverse relevant personrelateret korrespondance

Vi indsamler ikke følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold i henhold til persondataforordningens artikel 9 og 10 uden særskilt samtykke

 

Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan denne kilde/disse kilder være:

Offentlige myndigheder og registre

Finansielle institutter

Dine rådgivere (f.eks. advokater, ejendomsmæglere)

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Sagsbehandling

Fakturering

Opfyldelse af dokumentationspligt i henhold til gældende lovgivning

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Eksterne databehandlere (samarbejdspartnere) til opbevaring af data

Øvrige afdelinger indenfor koncernen

Offentlige myndigheder i henhold til gældende lov

Andre rettighedshavere

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at yde de ydelser til dig, som du anmoder om, forfølge et legitimt formål eller påkrævet i henhold til gældende ret.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Klager

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.