Incoterm

Różne praktyki i interpretacje prawne pomiędzy handlowcami na całym świecie wymagały wspólnego zestawu reguł, dlatego ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa) opublikowała pierwsze zasady Incoterms w 1936 roku i od tego czasu są one stosowane i rozwijane zgodnie z potrzebami rynku.

Incoterms 2020 weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Incoterms to uznane i powszechnie stosowane klauzule handlowe stworzone przez ICC, które regulują i opisują prawa oraz obowiązki stron w zakresie ryzyka, transportu i ubezpieczenia między stronami.

Klauzule regulują między innymi, kto ponosi ryzyko uszkodzenia towaru lub utraty w czasie transportu, kto musi zapłacić za ubezpieczenie towaru podczas transportu oraz sposób dostarczenia towaru.

ICC opracowało przewodnik, w jaki sposób wybrać najbardziej odpowiednie warunki Incoterm dla konkretnej transakcji kupna / sprzedaży i wyjaśnia, w jaki sposób umowa sprzedaży współdziała z innymi umowami zawartymi w związku ze sprzedażą, w tym umowami transportowymi, ubezpieczeniowymi i akredytywnymi.

Incoterms 2020 zawiera dwie główne zmiany w porównaniu z edycją 2010:

DAT (dostawa na terminal) zmienia nazwę na DPU (dostawa do rozładunku).

Dzięki FCA (Free Carrier) list przewozowy można teraz wystawiać również po załadunku.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht) i CIP (transport i ubezpieczenie opłacone do). Te klauzule handlowe zawierają nowe standardowe umowy ubezpieczeniowe, nie mniej zakres ubezpieczenia nadal musi być negocjowany między kupującym a sprzedającym.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) dopasowane zostały do sytuacji, kiedy to kupujący i sprzedający mogą sami zorganizować transport zamiast organizować transport z udziałem podmiotu trzeciego.

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) opracowała bezpłatną aplikację, która zapewnia prosty przegląd Incoterms 2020.

 Pobierz aplikację na Apple

 Pobierz aplikację na Androida 

Zadzwoń do nas. Znajdziemy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.