Ładunki ADR

W RIIS LOGISTICS A/S możemy zaoferować wiele różnych rodzajów usług logistycznych, jedną z nich jest transport towarów niebezpiecznych – ADR.

RIIS LOGISTICS A/S posiada bogate doświadczenie w transporcie towarów niebezpiecznych. Na pełnym etacie zatrudniamy wyszkolonego pracownika - doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, który jest przeszkolony zgodnie z ustawowym kursem ADR Duńskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Dbamy o bezpieczeństwo ludzi i środowiska podczas całego procesu transportowego i przestrzegamy wszystkich zasad, wytycznych i postanowień umowy ADR. Dzięki temu mają Państwo pewność, że towar jest bezpiecznie załadowany i zabezpieczony oraz, że przestrzegane są wszelkie zasady bezpieczeństwa do końcowego momentu odbioru towaru przez klienta.

Transgraniczny drogowy transport towarów niebezpiecznych musi być zgodny z umową ADR, która została wdrożona w Danii rozporządzeniem wykonawczym w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych,

Towary niebezpieczne to substancje i przedmioty, które mogą szkodzić ludziom, środowisku lub mieniu, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane i zabepieczone podczas transportu. Mogą to być np. chemikalia, butle gazowe, benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, farby, terpentyna, kwas solny czy baterie litowe.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o transporcie towarów niebezpiecznych oraz innych rozwiązaniach transportowych, które możemy Ci zaoferować.