Transport af farligt gods / ADR

Hos os i RIIS LOGISTICS A/S kan vi tilbyde mange forskellige former for kørsler, blandt disse har vi blandt andet transport af farligt gods.

RIIS LOGISTICS A/S har stor erfaring med at transportere farligt gods, og vi har egen uddannet sikkerhedsrådgiver her i huset, der er uddannet iht. Beredskabsstyrelsens lovpligtige ADR-kursus.

Vi har fokus på person- og miljøsikkerhed i hele transportforløbet, og vi efterlever til fulde regler, retningslinjer og ADR-konventionens bestemmelser på området. Derfor kan du trygt regne med, at godset er læsset samt surret forsvarligt og at sikkerhedsregler er overholdt, når det ankommer hos jeres kunder.

Grænseoverskridende vejtransport af farligt gods skal i vores del af verden følge ADR-konventionen, der i Danmark er implementeret gennem en bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan f.eks. være kemikalier, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier.

Kontakt os allerede i dag, og hør nærmere om farligt gods transporter, eller hvilke andre transportløsninger vi kan tilbyde dig.