AEO Certificering

RIIS LOGISTICS A/S har siden 15.04.2011 været AEO certificeret.

Der findes tre typer certificering. Custom Simplification AEO Certificate, som udstedes til virksomheder der imødekommer krav om solvens, arkivering og overholdelse af Told og Skats standard procedurer (AEOC). Security and Safety AEO Certification udstedes til virksomheder, der imødekommer specifikke krav til sikkerhedsprocedurer og dokumentation (AOES).
Imødekommes begge kategorier af krav, hvilket er tilfældet for RIIS LOGISTICS A/S, certificeres virksomhed AEOF.
Sikkerhed og sikring får øget betydning for forskellige virksomheder. AEO-status er et af de største sikkerhedstiltag på verdensplan og differentierer derved RIIS LOGISTICS A/S fra konkurrenter i forhold til supply chain excellence. Det er et mærkat, der signalerer, at vi som firma imødekommer vigtige kriterier såsom at føre journal over toldprocedurer, inkorporation af styringssystemer der tilgodeser toldinspektioner, overholder en specifik solvensgrad samt detaljerede oplysninger om sikkerhedsniveau og sikkerhedsforanstaltninger.

RIIS LOGISTICS A/S har, grundet certificeringen, sort på hvidt, at vi kan anses for at være en sikker og sikret partner i forsyningskæden, og at vi gør alt der står i vores magt for at nedbringe trusler mod vores kunders forsyningskæder.

AEO-certifikatet er et kvalitetsstempel, som giver vores kunder en sikkerhed for, at der er orden i papirgangene, og at vejen er banet for mindst muligt besvær.

Ring til os, vi kan hjælpe med sikkerhed